Co se většina lidí mýlí v poloze „neutrální páteře“

Instruktoři fitness často žádají účastníky, aby udržovali „neutrální páteř během všech cvičení, zejména v Pilates a józe. Pozice je důležitá jak pro správné provedení cvičení, tak pro maximální využití pohybů, což pomáhá aktivovat správné svaly. Ale pokud si myslíte, že 'neutrální prostředky' držte rovně, zamyslete se znovu.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není neutrální poloha páteře vůbec rovná. „Neutrální páteř označuje tři přirozené křivky páteře: krční (horní), hrudní (střední) a bederní (dolní). Při pohledu ze strany tyto křivky tvoří křivku ve tvaru 'S' a když jsou všechny tři vyvážené, je naše páteř v neutrálním zarovnání, říká fyzioterapeut Kelly Avant. „Když přemýšlíme o dobrém držení těla nebo o přímém postavení, je mylná představa, že máme rovnou páteř, nepřesná. Dobré držení těla vyžaduje, aby byla každá křivka rovnoměrně zastoupena a vyvážena.

Pokud se nesoustředíte na to, aby se záda snažila co nejpřímější, jak vůbec najdete neutrální páteř? Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout, v závislosti na tom, zda jste vleže nebo vstávání.

Jak najít neutrální páteř

Podle Alexa Levinera, školitele EverybodyFights, nejjednodušší způsob, jak najít neutrální páteř, je lehnout si na záda a relaxovat. 'To bude obvykle vaše neutrální páteř, ale každý je jiný,' říká. 'Mezi spodní částí zad a podlahou bude mezera, a to je zcela normální.' Když se pokusíte tlačit dolní část zad dolů k zemi, provádíte vlastně zadní pánevní náklon a láme neutrální páteř.

Nalezení neutrální páteře při stání může být o něco obtížnější. Podle Avantu je prvním krokem pohled na vaše tělo ze strany a nakreslení imaginární linie od ucha k kotníku. 'Tato linie by měla padat kolmo k podlaze,' říká. Poté se zaměřte na každou přirozenou křivku páteře následovně:  1. Počínaje horní (krční) křivkou vyčnívejte bradu dopředu a všimněte si, jak se křivka zplošťuje. Nasměrujte bradu a všimněte si nadměrného prodloužení. Místo toho, abys táhl korunu hlavy k nebi, přemýšlej.
  2. Při přechodu dolů do střední (hrudní) křivky si všimněte mírně zakulaceného vzhledu. Zvýrazněte křivku zaoblením ramen dopředu a zvýšením hrudní flexe. Natáhněte ramena dozadu a vytáhněte hrudník a křivka se zmenší. Zamyslete se namísto nakreslení lopatek dolů a dovnitř k optimalizaci hrudní křivky.
  3. Konečně se spodní (bederní) křivka jeví jako rozšířená nebo klenutá. Zvyšte tuto křivku nakloněním pánve dopředu a vytažením ocasní kosti. Ztrácíte křivku nakreslením ocasní kosti pod vámi.

Avant říká, že neutrální páteř bude pohodlně padat mezi dvěma extrémy ve všech třech křivkách. 'Přehodnoťte rovnou linku od ucha k kotníku a pocítíte rozdíl, když je zarovnání vypnuté,' říká. „Život špatného držení těla nebude upraven okamžitě a na začátku se může ve skutečnosti cítit nepříjemně. Postupné zlepšování vašeho posturálního vědomí bez ohledu na aktivitu zajistí silnou, zdravou a ochrannou páteř.

Existuje několik způsobů, jak zlepšit držení těla: Zjistěte, jak gua sha dělá rozdíl - zejména pokud jste chronický stolní sklípek - a poté proveďte několik hamstringových cvičení.